NIL Podatkovne komunikacije d.o.o.
Kumičićeva 41
51000 Rijeka
Croatia

Contact information
T: +385 (0)51 583 255
F: +385 (0)51 583 254
E: info-nilcroatia[at]nil.com

Where we are